Uudistuva hallitus haastaa ja tukee

Omistajien kannattaa miettiä säännöllisesti yrityksensä hallituksen kokoonpanoa. Kykeneekö hallitus toteuttamaan omistajastrategian tavoitteet? Tuoko hallitus enää mitään uutta yrityksen kehittämiseen? Onko liiketoimintaympäristössä tapahtunut muutoksia, jotka vaativat uutta osaamista hallitukseen. 

Hallituspaikka ei ole saavutettu etu. Hallitustyöskentelyn olettama on, että jokainen hallituksen jäsen ansaitsee palkkionsa tuomalla lisäarvoa yritykseen.

Omistajien on valittava jäsenet hallitukseen sen mukaan, minkälaista osaamista yrityksen strategian toteuttaminen vaatii. Onko hallituksessa riittävästi toimialaosaamista ja toisaalta erikoisosaajia esimerkiksi kansainvälistymiseen tai markkinointiin? Hallituksen jäsenen yleinen liiketoimintaosaaminen yhdistettynä oman alansa erikoisosaamiseen on tuloksellisin vaihtoehto pk-yrityksen hallituksessa.

Hyvin koottu ja ammattimaisesti toimiva hallitus tuo aidosti lisäarvoa yrityksen johdolle. Hyvä hallitus seuraa jatkuvasti yrityksen mittareita, katsoo tulevaan ja päivittää liiketoimintastrategiaa eri skenaarioiden pohjalta. Se haastaa sopivasti yrityksen toimitusjohtajaa ja muuta johtoa, mutta myös tukee heitä työssään.

Ammattimaisesti toimiva hallitus ymmärtää, että hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on yrityksen arvokkain voimavara. Itsestään selvää on, että hallitus varmistaa toimintansa olevan hyvän hallintotavan mukaista, vastuullista, eettistä ja kestävä kehitys huomioivaa. Nämä asiat ovat liiketoiminnan perusta.

Liian usein epäpätevä hallitus kätkee osaamattomuutensa monimutkaisiin suunnitelmiin, joista ei selviä, mitä oikeasti tavoitellaan. Silloin strategia ei toteudu operatiivisessa toiminnassa. Yksinkertainen on tehokasta myös hallitustyöskentelyssä. Kun keskitytään olennaiseen ja pidetään homma yksinkertaisena, yrityksen johto tietää, mitä siltä odotetaan ja miten tuloksia mitataan.

Klikkaa tästä, jos haluat kuulla, miten minä voin auttaa yrityksesi hallituksessa markkinoinnin, viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.